Obchodní podmínky internetového obchodu www.sperkybymoni.cz


 1) Ochrana osobních dat
Provozovatel internetového obchodu www.sperkybymoni.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Pouze jméno, příjmení a adresa budou předány dopravci k účelům doručení zboží k zákazníkovi. V případě zasílání přepravcem používáme také údaj telefonní číslo. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.sperkybymoni.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


 2) Dodací lhůta a cena za přepravné
Zboží je vyráběno ručně a vždy je dostupný pouze jeden kus. Vše je originál. Po přijetí objednávky zboží vyexpedujeme bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 pracovních dnů. V případě platby převodem na účet platí tato lhůta až po připsání peněz na náš účet.
V období listopad-prosinec může dojít vzhledem k předvánočnímu vytížení přepravních firem i našeho obchodu k prodloužení dodací lhůty až na 14 pracovních dnů.
Balíky posíláme Českou poštou. Dodací lhůty České pošty jsou přibližně dva pracovní dny.

 A) Česká pošta
Cena za přepravné Českou poštou je stanovena paušálně: 55 Kč, cena se může měnit v závislosti na váze balíčku. Zasíláme pouze doporučeně a jen na území České republiky.
B) Osobní odběr Brno
Možnost osobního odběru zboží v Brně za 0 Kč - pouze po dohodě.
Místo odběru je nutno dohodnout, e-mailem nebo přidat do poznámky při objednávce.

3) Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  • zboží zašlete na korespondenční adresu, uvedenou v rubrice kontakt
  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
  • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené
  • zboží musí být kompletní včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně dodacího listu

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme  převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. V případě, že bylo placeno poštovné, vrátíme i jeho hodnotu.


4) Záruka a reklamace
Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.


 Průběh reklamace: Okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží, zároveň začíná běžet záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců. Jako záruční list přitom slouží "dodací list", přiložený ke zboží. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží; vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. (Viz. Jak pečovat o bižuterii a doporučení)

Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce. U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

V případě reklamace zboží podá kupující tuto reklamaci následujícím způsobem: zasláním e-mailu na adresu sperkybymoni@seznam.cz.
Při podání reklamace uveďte prosím číslo Vaší objednávky (je na dodacím listu) a popis zjištěných vad zboží a jejich projevy. Zároveň uveďte, co od reklamace očekáváte – výměnu zboží, opravu zboží či vrácení finančních prostředků, za zboží zaplacených.

Po podání reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do 3 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujícího, případně navrhne další postup reklamace – v případě přijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zboží (řádně zabalené) společně s kopií daňového dokladu zaslal či donesl na adresu prodejce (viz. kontakty). Při zasílání zvolte doporučený balík České pošty, nikoliv dobírku, ta nebude přijata. Podle výběru kupujícího pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu opravené zboží nebo zasláno zboží nové, případně, odstoupí-li kupující od smlouvy, mu budou zaslány peníze v hodnotě ceny reklamovaného zboží, a to buď na bankovní účet (jeho číslo kupující uvede při podání reklamace) nebo poštovní poukázkou České pošty (na adresu, kterou kupující uvede při podání reklamace). Poštovní poplatky, vynaložené kupujícím na reklamační řízení, nejsou propláceny.

Prodávající neručí za škody způsobené na zásilce přepravcem. Pokud vám je zásilka doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Přepravce je povinen takový zápis sepsat.
Obrázky u zboží jsou pouze ilustrativní, je možné, že se budou trochu lišit od skutečného výrobku. Je to např.  z důvodu špatného osvětlení při focení nebo jiného nastavení vašeho monitoru.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 8. 2012. Změny jsou vyhrazeny.


Jak pečovat o bižuterii

Bižuterie je křehká a může se při neopatrném zacházení poškodit nebo rozbít. Chraňte bižuterii před kontaktem s tvrdými předměty nebo pádem z výšky.

Bižuterie nepatří do vody, je proto žádoucí ji před koupelí odložit. A to nejen doma ve vaně, ale i v bazénu nebo u moře. Aby nedošlo k poškození povrchové úpravy či pouštění barvy vždy odkládejte bižuterii. Neponechávejte dočasně odloženou bižuterii na přímém slunci.

Dlouhodobé vystavování bižuterie přímému slunci může škodit stejně jako pot. Každý člověk se přirozeně potí. Někteří lidé mají však agresivnější pot, který může způsobovat znehodnocení především kovových částí bižuterie či pouštění barvy.

Pokud se chystáte do společnosti, je vhodné provést nejprve veškeré kosmetické úpravy a až následně se bižuterií zkrášlit.

Sundávejte bižuterii před spaním, při sportování nebo fyzické námaze, zabráníte tím mechanickému či povrchovému poškození výrobku.

Při česání vlasů dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení hřebenem a následnému poškození.
Po povrchu výrobků nepřejíždějte ostrými nehty nebo předměty, došlo by tak k poškrábání povrchového laku.

Vyvarujte se kontaktu s chemickými prostředky. Působením parfémů, laků na vlasy, krémů, chlóru a jiných chemikálií může dojít k poškození povrchové úpravy či pouštění barvy. Nepoužívejte bižuterii v prostředí s výskytem síry a jódu ( lázně, minerální prameny..).

Životnost bižuterie prodloužíte, když budete jednotlivé kusy ukládat do vlastních krabiček nebo sáčků k tomu určených.

Čím častěji je bižuterie nošena, tím častěji by se také měla čistit. Je vhodné bižuterii ošetřovat jemným suchým hadříkem (výborný je flanel) nebo kouskem vaty.


Doporučení:

1. Při oblékání si připnout bižuterii jako poslední věc po použití všech krémů, parfémů a laků na vlasy.

2. Při svlékání sundat bižuterii jako první. Nenechávat na přímém slunci, neodkládat do kovových nádob.

Řetízky, náramky a náušnice se mohou zachytit o látku a poničit látku i bižuterii, případně způsobit poranění.


Hledat

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně